Król jest z tobą!

23 stycznia 2018

"Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co znaczy: Bóg z nami."
Mateusz 1,23  

Król Królów, Pan Panów stworzył ten świat z pustki przez moc swojego Słowa. Stwórca niebios założył fundamenty ziemi. Ten sam nadzwyczajny Bóg postanowił stać się człowiekiem, kochać ciebie i uczynić cię swoim dzieckiem. Jego żarliwa miłość do ciebie nie ma granic. Jego pragnienie by mieć z tobą bliską i osobistą relację jest nieopisane. On pragnie cię zachęcać i towarzyszyć ci aż Jego plan dla twojego życia zostanie zrealizowany.  

Oto dlaczego możesz być pewny, że:
On cię kocha zobacz 1 Jan 4,9
On walczy o ciebie zobacz Psalm 35,1
On jest obok ciebie zobacz Księga Liczb 16,9
On cię podtrzymuje i wspiera zobacz Psalm 63,8  

Nie jesteś sam na tej drodze. Emmanuel idzie z tobą.  

Pomódlmy się: „Emmanuel, dziękuję Ci, że jesteś ze mną. Dziękuję, że ciągle mnie zachęcasz i stale jesteś ze mną, aż Twoje plany co do mojego życia zostaną zrealizowane. Dziękuję Ci, że nie jestem sam! Modlę się w Twoim imieniu, amen.”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...