Kto jest największy?

25 września 2019

Kontynuujemy cykl rozważań na temat Bożego przyspieszenia w twoim życiu.  

Na pewno przypominasz sobie sytuację opisaną w Biblii, kiedy to uczniowie przychodzą do Jezusa i pytają: „Kto też jest największy w królestwie niebieskim?” (Ew. Mateusza 18,1b). Potrzeba bycia kimś ważnym, uznawanym, leży w naturze człowieka. Ludzka jest również tendencja do porównywania się, zaniżania własnej wartości czy obwiniania innych. Istnieje konflikt pomiędzy tym, czego pragniemy dla siebie, a tym co dajemy innym…  

Jezus dał nam nową perspektywę – dzięki Niemu możemy mieć udział w boskiej naturę, w której możemy mieć udział! „Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze”. (2 List Piotra 1,4)  

Boska natura, to Bóg, który uniżył samego siebie, by w pokorze służyć i być posłusznym aż do końca. (List do Filipian 2,6-11) Bóg pragnie, byśmy w takiej, Boskiej naturze uczestniczyli.  

Szóstym kluczem do doświadczenia przyspieszenia jest… zabieganie o pokorę jak o największy skarb. Przyswajanie sobie pokornej natury Stwórcy i Zbawiciela. Jezus pokazał nam drogę do tego jak być największym w Królestwie Niebios.  

Czy mogę się o ciebie pomodlić? „Panie, prowadź i kształtuj jego/jej serce i życie, by mogła się w nim rozwijać pokora. Proszę Cię, byś coraz mocniej pociągał do siebie, by przebywając w Twojej obecności mógł/mogła stawać się coraz bardziej do Ciebie podobny. Prowadź Swoim Duchem Świętym i Swoją łaską, drogą pokory i uwielbienia Ciebie. Niech Twoja przychylność towarzyszy jego/jej życiu i niech doświadcza Twojego Boskiego przyspieszenia we wszystkich swoich planach! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...