Kulturowe nieporozumienia

12 stycznia 2023

Odwiedzając dalekie kraje, spotykamy się z różnicami kulturowymi. Mogą obejmować inne zwyczaje pozdrawiania się, ubierania, jedzenia, odmienne formy religijności.
Kiedy byliśmy w Izraelu, musieliśmy strojem i zachowaniem dostosować się do obowiązujących zasad. W kościołach, synagogach zakrywaliśmy ramiona, nogi, czasem również włosy. Robiliśmy tak, by nikogo nie zgorszyć, by nie narazić się na przykrości. Częste są też nieporozumienia wynikające ze słabej znajomości języka. Na przykład jeśli w Chorwacji zapytasz o drogę i usłyszysz: „Idź w prawo”, nie będzie to oznaczać tego, co myślisz, ale: „Idź prosto”. Idąc w prawo, raczej nie dojdziesz do celu.

Mój mąż ze swoich pierwszych pobytów w Anglii przywiózł nauczkę, że kiedy Anglik pyta, czy chcesz dokładkę, należy od razu odpowiedzieć: „Tak, proszę”, a nie jak w Polsce z uprzejmości odmówić za pierwszym razem, wiedząc, że uprzejma gospodyni zaraz ponowi propozycję. Łatwo też nabrać się na słowa, które wydają nam się brzmieć znajomo. Tu trzeba uważać – bo na przykład w języku ukraińskim „warzywa” to owoce, „drużyna” to żona, „słyszeć” to czuć, a „utram” to nie jutro, ale rankiem.

Przydarzyły ci się, jakieś tego typu zabawne lub mniej zabawne nieporozumienia? Jako pielgrzymi tu na ziemi, zdążający do naszej niebiańskiej ojczyzny, mamy cały czas nasz cel przed sobą. Podziwiamy piękne miejsca, ale nie planujemy się tam osiedlać. Kiedy zatrzymujesz się w bardzo wygodnym i pięknym hotelu, to raczej nie wieszasz obrazków na ścianie, prawda? Dobrze wiesz, że jesteś tam tylko chwilowo, przejazdem. I taki sposób myślenia musimy sobie przyswoić. Pamiętać, że nie jesteśmy tu na długo. Ale choć jako obywatele Bożego Królestwa żyjemy już zgodnie z innymi prawami, to nadal mamy tu na ziemi naszą rolę i misję, do których przeznaczył nas Bóg i do których też nas przygotował i wyposażył. Nie jesteśmy w tym jednak sami.

Jezus wstawia się za nami u swojego Ojca przez cały czas:
Posłuchaj: „Nie proszę, abyś ich zabrał z tego świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i Ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie; Słowo twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak Ja ich posłałem na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby ich życie również było poświęcone prawdzie” (J 17,15-19).
To jest też moją modlitwą o ciebie. W Jego ochronie możesz iść śmiało w dzisiejsze zajęcia, a On pomoże ci w twoich wyborach.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...