Liczy się każdy krok!

8 stycznia 2020

Największe rzeczy, najwspanialsze osiągnięcia zaczynają się od jednej osoby, od marzenia, które rozwija się w skrytości serca. Marzenie, dobrze ukryte, bez rozgłosu, dojrzewa jak dziecko w łonie matki.  

Byłem poruszony filmem przedstawiającym artystę rysującego na piasku historię Wielkanocną. Artysta nie miał pojęcia, że Bóg użyje jego talentu, by poruszyć miliony ludzi. To przepiękna historia! Pokazuje, jak Bóg może użyć kogoś w niezwykły sposób.  

Przyjacielu, Bóg chce powierzyć ci coraz większe odpowiedzialności i użyć cię jako narzędzia w swoich rękach. Być może już służysz Mu z wielką gorliwością, ale czasem masz wrażenie jakbyś niewiele osiągał w tej służbie, był mało użyteczny, przynosił mało owocu... Bóg chce dodać ci otuchy słowem: „Pan odpowiedział: wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź i wesel się razem ze mną” (Ewangelia Mateusza 25,23).  

Tak jak dziecko potrzebuje czasu, by w pełni się rozwinąć, zanim może przyjść na świat, Bóg formuje i kształtuje cię, aż będziesz mógł wyjść na światło. To proces, który wymaga czasu, precyzji i cierpliwości! Nie gardź małymi początkami, ponieważ dla Boga liczy się każdy krok. On widzi twój zapał i wierność, którą nagradza. On dokona w tobie tego, co niemożliwe. Krok po kroku. Zwycięstwo za zwycięstwem. Bóg pamięta o wszystkim, co czynisz dla Niego! Pomódl się razem ze mną: „Dziękuję Ci, Panie, że Ty widzisz wszystko, co robię dla Ciebie. Dziękuję Ci, że uczysz mnie, bym mógł być coraz bardziej efektywny dla Twojego Królestwa i odpowiedzialny za to, co mi powierzyłeś. Chcę być elastyczny i posłuszny w Twoich rękach. W imieniu Jezusa, amen”.  

Bądź mężny i silny, ponieważ jesteś na drodze do spełnienia Bożego planu. Życzę ci pięknego dnia w Jego obecności.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...