List miłosny do ciebie!

14 lutego 2023

Dzisiaj coś dla tych, którzy nie czują się kochani.
Wszyscy lubimy historie o miłości, prawda? Masz swoją ulubioną? Anna Karenina i hrabia Wroński? Romeo i Julia, bohaterowie „Titanica”, Scarlett i Rhett w „Przeminęło z wiatrem”?

Czy wiesz, że Bóg napisał list miłosny do ciebie? Zostawił ci go jak swoje Słowo. W nim możesz przeczytać, że już na samym początku, zanim jeszcze wszystko powstało, była miłość (J 17,24), a twoja historia zakończy się bankietem z okazji zaślubin oblubieńca i jego oblubienicy. Wątek miłości przewija się na każdej stronie Biblii. Jej największy dowód to śmierć Jezusa na krzyżu.
Boża miłość w Piśmie Świętym została wyrażona słowem hesed – które jest tak bogate i pojemne, że trzeba je opisać wieloma znaczeniami – oznacza miłosierdzie, łaskawość, łagodność, niezmienność, niekończącą się miłość, współczucie.

W środku chaosu, rozczarowań, pytań, wątpliwości, smutku, zmagań, napięć w relacjach, grzechu, poczucia wstydu i strachu – Bóg mówi do ciebie: „hesed – kocham cię – miłością wieczną, niezmienną, nieskończoną”. I nic tego nie zmieni – nic nie odłączy cię od Bożej miłości (zobacz Rz 8,38-39).
Apostoł Paweł modlił się o wierzących w Efezie: „abyście zdołali pojąć (…) jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie” (Ef 3,18-19).
Bóg chce ci pokazać swoją wielką miłość. Nikt nie zna cię lepiej i nie kocha mocniej.
On nas rozumie, przyciąga do siebie, wywyższa i nadaje godność swojej Oblubienicy.
Kiedy w pokorze uznasz, kim jesteś bez Niego, zobaczysz, kim jesteś w Nim!
Jezus mówi do ciebie: „O jakże jesteś śliczna, moja ukochana, jakże jesteś piękna – oczy twe powabne niczym gołębice ukryte za woalem” (PnP 1,15) . W każdej chwili, niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu, jesteś kimś najpiękniejszym dla Niego jako Jego oblubienica.

Bóg widzi, że obmyła cię krew Chrystusa, która czyni każdego doskonałym w Jego oczach. On cię stworzył cudownie i z troską o detale. Twoje piękno jest rezultatem boskiej natury Boga i Jego odkupienia.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...