Lubisz manifestacje i strajki?

2 października 2020

Demonstracje są sposobem, w jaki ludzie wyrażają swoje żale i złość. Dzięki strajkom, blokadom, zwoływaniu się na social mediach itp. niezadowolenie obywateli staje się zauważalne i... robi mnóstwo hałasu. Bóg również jest manifestantem, ale innego rodzaju. On nie używa takiego języka jak człowiek i nie posługuje się przemocą. Raczej manifestuje swoją miłość do nas. Oto, co czytamy w Biblii: „Bóg jednak okazał [zamanifestował] nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas wtedy, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami” (List do Rzymian 5,8) . Kiedy Bóg pragnie przyciągnąć twoją uwagę, zawsze robi to z miłością, czasem łagodnie, czasem stanowczo.
- Przypomina ci, że jesteś Jego dzieckiem, niezależnie od sytuacji.
- Stara się sprowadzić cię na właściwą ścieżkę, jeśli z niej zszedłeś.
- Bierze cię za rękę, kiedy jesteś zmęczony.
- Tęskni za tobą i ceni czas, jaki Mu poświęcasz.

Chrystus był rzecznikiem Boga na ziemi. Nie robił hałasu, ale sprawił, że od ponad 2000 lat słodka melodia miłości zamanifestowanej na krzyżu nadal rozbrzmiewa. I dzisiaj niezmiennie przynosi nadzieję, pokój i niezliczone błogosławieństwa.
Tak, Bóg okazał swoją miłość do nas poprzez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nadal okazuje ją tobie, nawet jeśli o Nim zapomniałeś, oddaliłeś się od Niego, czy pozwoliłeś, by okoliczności życia oddzieliły cię od Niego.
Tak, Bóg manifestuje swoje uczucie do ciebie, podnosząc wysoko sztandar ze słowami: „Pokochałem cię, wieczną miłością. Miłością niewyczerpaną pociągnąłem cię do siebie” (zobacz: Księga Jeremiasza 31,3) . Niech Bóg cię błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...