Masz adwokata?

18 września 2022

Jedną z obietnic Jezusa dla Jego uczniów była obietnica posłania Ducha Świętego.
„Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26). Inne imiona Ducha Świętego to: adwokat, obrońca, opiekun, Duch prawdy…

Długo nie rozumiałam Jego roli w moim życiu. A przecież On był i działał, choć nie do końca to sobie uświadamiałam. Jezus powiedział: „Lepiej dla was, żebym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę Go do was” (J 16,7).
Od kiedy lepiej poznałam Jego rolę, stał mi się bardzo bliski. On nie jest jakimś nieokreślonym bytem, bezosobową siłą. Potrzebujemy Go w naszym życiu, byśmy mogli stać się tym, kim Bóg chce, byśmy byli. Dzięki Jego mocy mamy stosowną pomoc w każdym momencie. On mieszka w tobie i działa, pracując nad owocem, który chce przez ciebie przynosić, a który możesz wydać tylko dzięki Jego obecności w swoim życiu. To On cię zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prowadzi, wskazuje drogę. Nie musisz bać się, że się zgubisz, bo On wie, jak sprowadzić cię na właściwe ścieżki.

Przypomni ci Boże Słowo, potrzebne w danej sytuacji. Będzie służył radą, budził w tobie bojaźń Bożą. Jesteś teraz na rozdrożu? Może czujesz, że odchodzisz gdzieś daleko? Masz mnóstwo wątpliwości…? On jest mądrością Bożą, której chce ci udzielić. Jest światłem na twojej drodze. On sprawia, że to, co czytasz w Biblii, nagle staje się zrozumiałe. On przekonuje cię o grzechu i kieruje twoje myśli i tęsknoty ku Bogu. Bez niego sobie nie poradzisz!
Duch Święty wyposaża cię też do bycia świadkiem dla innych.

„Ojcze, dziękuję Ci za Ducha Świętego, za Jego działanie we mnie. Za to, jak mi tłumaczy Twoje Słowo, jak kieruje, jak daje właściwe myśli i podnosi moje oczy ku górze. Jak chroni przed pokusą, jak przypomina Twoją dobroć i wierność i pociesza. Wypełnij mnie Nim po brzegi również dzisiaj, bo będę potrzebować Jego pomocy. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...