Masz autorytet

29 sierpnia 2021

Bardzo lubię tekst w Biblii, gdzie jest mowa o tym, że Jezus jest światłością, ale świat go nie poznał. W kolejnym wersecie czytamy: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Ewangelia Jana 1,12).

Ten werset ma ogromne znaczenie dla naszego życia. „(...) dał prawo stać się dziećmi Bożymi” – te słowa bardzo mnie poruszają, ponieważ to, na czym Bogu przede wszystkim zależy, to by uczynić cię swoim dzieckiem. Bóg cię kocha i pragnie się o ciebie troszczyć. Tak, o ciebie! I daje ci prawo do bycia Jego dzieckiem! Nie wiem, kim chciałbyś być w swoich marzeniach, czy co chciałbyś zmienić w życiu, ale masz prawo stać się Bożym dzieckiem!

Występujące tym wersecie słowo „prawo” w języku greckim wyrażone jest słowem exousia, co znaczy moc, władza, upoważnienie, wpływ, przywilej. Twoim przywilejem jest być Bożym dzieckiem, Jego dziedzicem, jak mówi List do Rzymian 8,17. Bóg chce, byś jako dziedzic mógł wykorzystywać władzę i wpływ, jaki ci daje. Tak, twoim przywilejem jest bycie córką, synem Najwyższego!

Żyj dzisiaj jak Jego umiłowane dziecko!

Powrót do archiwum...