Masz autorytet,

10 listopada 2018

Bardzo lubię ten tekst w Biblii, w którym jest mowa o tym, że Jezus jest światłością, ale świat go nie poznał, a w kolejnym wersecie czytamy, „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. (Jan 1,12) Ten werset ma ogromne znaczenie dla naszego życia. 

„dał prawo stać się dziećmi Bożymi...” Te słowa bardzo mnie poruszają ponieważ to, na czym Bogu przede wszystkim zależy, to by uczynić cię swoim dzieckiem! Bóg kocha cię i pragnie troszczyć się o ciebie... tak o ciebie! I daje ci prawo być Jego dzieckiem. Nie wiem kim chciałbyś być w swoich marzeniach, albo co chciałbyś zmienić w swoim życiu, ale masz prawo stać się dzieckiem Boga! Występujące w tym wersecie słowo „prawo”, w języku greckim wyrażone jest słowem „exousia”, co znaczy moc, władza, upoważnienie, wpływ, przywilej. Twoim przywilejem jest być Bożym dzieckiem, Jego dziedzicem, jak mówi list do Rzymian 8,17

Bóg chce, byś jako dziedzic mógł wykorzystywać władzę i wpływ jak ci daje. Tak, ... twoim przywilejem jest bycie córką, synem Najwyższego! Żyj dzisiaj jak Jego umiłowane dziecko!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...