Masz kogoś, kto cię wysłucha?

13 sierpnia 2022

Wiesz, co czyni cuda w relacjach z innymi? Umiejętność wysłuchania. Otwiera ona drzwi do serca drugiej osoby. Wtedy kiedy przestajesz słuchać wyłącznie siebie, a skupiasz się na zrozumieniu tego, co ktoś do ciebie mówi. Kiedy próbujesz wczuć się w czyjeś emocje i dostrzegasz czyjeś cierpienie. Jak często, kiedy tak się zastanowisz, drugi człowiek naprawdę cię wysłuchał? Kiedy nikt ci nie przerywał, nie kończył za ciebie zdania, nie zaglądał do telefonu, nie sprawdzał SMS-ów?
Przyznasz zapewne, że nie zdarza się to często. Nie umiemy słuchać i nie przykładamy się do tego.

Wielu konfliktów dałoby się uniknąć, gdybyśmy byli otwarci na to, co ktoś do nas mówi. To kosztuje, wymaga z naszej strony wysiłku i cierpliwości, ale wszyscy odnosimy z tego korzyści. Jeśli czujesz, że nikt cię nie rozumie, nie masz komu się wyżalić, jedna rzecz jest pewna – Jezus wysłucha cię jak nikt inny.
Psalmista to potwierdza: „Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, błagania mego, nakłonił bowiem ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem” (Ps 116,1-2). Słowami proroka Jeremiasza Bóg zachęca cię: „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie, o których nie wiesz!” (Jr 33,3).

To niesamowite, że Jezus słyszy cię za każdym razem, gdy do Niego wołasz. Nie tylko słyszy, ale rozpoznaje twój głos pośród milionów innych, pośród zgiełku i płaczu. Mimo tego wszystkiego, co robi, nie jest zbyt zajęty, by się zatrzymać i skupić na tobie. Dociera do Niego nawet twój szept, cichy płacz i wołanie. Odkłada wtedy wszystko i skupia się na tobie! Bo chce dowiedzieć się dokładnie, co masz do powiedzenia. Nastawia ucha niezależnie od wielkości twojego problemu.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...