Masz w sobie Jego Ducha

25 października 2020

„Wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem” (Księga Daniela 6,4).
Efektywność. Opłacalność. Zarządzanie czasem. Porządkowanie domu. Codzienne wyzwania. Często pod ogromną presją. Codziennie napotykasz sytuacje, które wywołują w tobie stres lub lęki, ale Bóg dobrze o tym wie.
Oto, co dobrego z tego wynika: kiedy uświadamiasz sobie, że problemy cię przerastają, wtedy Bóg może przejąć stery. Duch Święty może pomóc ci przez to wszystko przejść, ponieważ Boży Duch jest ponad duchem tego świata. Jego sposoby są skuteczniejsze, doskonalsze i bardziej innowacyjne. 

On jest Tym, w stronę którego powinieneś się skierować i to nie tylko wtedy, gdy wyczerpałeś już wszystkie inne możliwości. Należysz do Niego. On cię kocha. On przyzwala na trudne sytuacje, by cię prowadzić bliżej siebie. On jest twoim Ojcem i chce ci pomóc, byś ten test zdał celująco, w sposób niepodważalny i bezdyskusyjny. 

Najbardziej genialne i rewolucyjne pomysły przychodzą tylko z jednego źródła: z serca Ojca, z Ducha Tego, który stworzył niebo i ziemię.
Jego mądrość jest dla ciebie. Poproś Go. Poradź się Go. On ci odpowie. Przyjacielu, Bóg chce, byś wyszedł zwycięsko z każdego doświadczenia, bo cię kocha.

Módl się ze mną: „Ojcze, proszę cię o Twoją mądrość, Twoje pomysły, Twoją kreatywność i Twojego Ducha Świętego. Wierzę, że to otrzymuję w imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...