Masz za co dziękować?

17 listopada 2022

Chciałabym cię dzisiaj zachęcić do tego, by dołączyć do pieśni Mojżesza, którą ten zaśpiewał Panu, kiedy okazało się, że przeszkoda nie do pokonania została usunięta. Bóg znalazł drogę ratunku. Rozwiąże też twoje problemy – w sposób, o którym może jeszcze nie wiesz. Zrobi to z miłości do ciebie i dla swojej chwały, by inni poznali, jak wielkim jest Bogiem.

„Będę śpiewał Panu, bo odniósł zwycięstwo: konie z rydwanami rzucił w morze!
Pan jest mą mocą i moją pieśnią, On stał się moim zbawieniem,
On jest Bogiem, takiego wielbię! To Bóg mego ojca – Jemu chwała!
Pan jest zwycięzcą – Jahwe Mu na imię!…
Twa prawica, Panie, jest potężną siłą, Twa prawica, Panie, rozbija wroga!
Wielkość Twojego majestatu zwala powstających przeciw Tobie!...
Któż jest jak Ty pośród bogów, Panie? Któż jest jak Ty, wzniosły w swej świętości – przejmujący chwałę, dokonujący cudów? Wiodłeś w swej łasce lud, który wykupiłeś, prowadziłeś w swej mocy na niwy swej świętości!
Usłyszą to narody – i zadrżą! Wprowadzisz Twój lud i zasadzisz na górze Twojego dziedzictwa, przygotujesz, Panie, miejsce, gdzie zamieszkasz, święte miejsce, Panie,
ugruntują Twe ręce!
Pan będzie królem na wieki – na zawsze!” (Wj 15, 1-18) .

Niech to będzie dzisiaj Twoją modlitwą dziękczynną do Pana.
Błogosławionego dnia!  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...