Miej marzenia!

11 czerwca 2021

Zbliżamy się do końca naszego cyklu: „Boży plan dla ciebie”. Przez ostatnie kilka dni wskazywaliśmy na to, że Bóg:
- stworzył cię na swój obraz i dał ci zdolność, by marzyć (zobacz: Księga Rodzaju 1,27);
- postawił cię na tej ziemi dla konkretnego celu (zobacz: List do Efezjan 2,10).

Bóg zaprasza cię, byś odkrył Jego plan dla siebie i obdarowuje kreatywnością i zdolnościami niezbędnymi w realizacji tego planu! „(…) nie, że my sami z siebie jesteśmy zdolni coś przedsięwziąć. Inaczej – nasza zdolność pochodzi od Boga” (2 List do Koryntian 3,5).
To, co Bóg włożył w twoje wnętrze, jest niezwykle cenne – nie ukrywaj tego! Nie zakopuj! Ten świat potrzebuje twoich darów, marzeń, których inspiratorem jest On sam przez swojego Ducha. Niech Bóg cię błogosławi! Wierzę, że to zaledwie początek, więc marz! I patrz, jak twoje marzenia stają się rzeczywistością. Modlę się o to i wierzę, że to jest cud, którego Duch Święty chce dokonać w twoim życiu!

Inspiracją tego tygodniowego cyklu była książka Dutch Sheets „Dream”. Autor pokazuje w niej, po co żyjemy i do czego powołuje nas Bóg.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...