Miłość Boża jest nieskończona!

23 grudnia 2017

"Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu."
Rzymian 8,38-39  

Przyjacielu, to twój przywilej mieć Boga jako swojego Ojca, być częścią Jego rodziny. To niesamowity, ogromny, cudowny dar, którego doświadczasz. Ten, który jest Alfą i Omegą jest też Tym, który kocha cię miłością nieskończoną.  

Tak, On stoi przy twoim boku. On kocha cię pomimo twoich błędów i upadków. Bóg się nie zmienia. On nie potrafi cię porzucić. On nie odwraca się od ciebie ani nie rezygnuje, nawet kiedy inni to robią. On jest dla ciebie. Jego ramiona są dla ciebie otwarte, a Jego serce jest wypełnione radością z twojego powodu.  

On widzi dalej, wyżej niż wszystko co mógłbyś zgłębić w czasie swojego życia. Jego plany są większe. Jego drogi lepsze. Zaufaj Mu. Pozwól Mu się dotknąć, napełnić, zalać swoją miłością.  

Wypowiedz razem ze mną: "Ojcze, w imieniu Jezusa, wierzę, że ani śmierć ani życie, ani aniołowie ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła mnie odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, moim Panu."  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...