Miłosne wyznanie

13 października 2022

Czy umiesz odpowiadać na miłość, którą otrzymujesz od swoich bliskich? Jak często mówisz żonie, mężowi „kocham cię”? Może wyznajesz zasadę jak niektórzy mężczyźni, że przecież powiedzieli przy ślubie i do dzisiaj tego nie odwołali?
Nasze wzajemne potwierdzenia o tym, że się kochamy, są jak powietrze, bez którego trudno się żyje. Dzieci z pewnością nie rozwijałyby się dobrze, gdyby stale na nowo nie były o tym zapewniane. Daje im to świadomość przynależności, bezpieczeństwa. Może powiesz, że nie zawsze tak czujesz. Ale przecież miłość to coś więcej niż uczucie. To decyzja, że chcemy kochać zawsze i wszędzie. A za nią pójdą też uczucia.

Nasz niebiański Ojciec regularnie zapewnia nas o swojej wielkiej, niezmiennej, wytrwałej i wszechogarniającej miłości.
„Pokochałem cię wieczną miłością” (Jr 31,3). Jego miłość jest tak osobista: „Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię” (Iz 49,16). A co my w mówimy odpowiedzi? Mamrotamy coś o tym, że dzisiejsze rozmyślanie jest zbyt długie. Nie mamy czasu, by spojrzeć na Jego dłonie.

Boża miłość do ciebie, wypływa z obfitującego serca, tak że Bóg nawet śpiewa z radości nad tobą:
„Pan, twój Bóg (…) uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni” (So 3,17). Czy jednak nasze życie nie jest zbyt hałaśliwe, żeby usłyszeć to Boże wyznanie miłości? By usłyszeć Jego pieśń? Czy dostrzegasz sprawy, które zakłócają ci to, tak że nie słyszysz? Może jakieś troski, zabieganie, rozkojarzenie, rozproszenie… Warto się wyciszyć, po to by usłyszeć te najważniejsze słowa – od Tego, który chce i potrafi cię ożywić, rozradować, uspokoić i wyciszyć. Który chce pokazać ci właściwą perspektywę, dać dystans do wielu obciążających cię spraw. Który z miłości zrobił dla ciebie wszystko. Czy chcesz Mu odpowiedzieć swoją miłością? A jeśli jej nie czujesz, powiedz Mu o tym… On da ci łaskę, by Go pokochać całym sercem i z całej siły.

Kiedy ostatnim razem padła z Twoich ust deklaracja skierowana do Boga, że Go kochasz? Nie za Jego dary i błogosławieństwa, ale za to, kim On jest?

„Panie, kocham Cię bardzo! Ty jesteś moim życiem, moim powietrzem, bez Ciebie nic nie miałoby sensu. Chcę żyć zgodnie z Twoim słowem, w posłuszeństwie. Pomóż mi w tym. Potrzebuję Twojej łaski do tego i w dniu dzisiejszym. Bądź ze mną. Amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...