Módl się dzisiaj w imieniu Jezusa

20 listopada 2020

Czy wiesz, dlaczego modlimy się w imieniu Jezusa? Dlaczego używamy Jego imienia, kiedy się modlimy? Dlaczego możemy używać Jego potężnego imienia, by burzyć warownie wroga, w tym koronawirusa? Na pewno znasz obietnicę, jaką zostawił Jezus swoim uczniom, zanim uniósł się do nieba i usiadł po prawicy Boga: „Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki: w moim imieniu (...) na chorych będą kłaść ręce, a ci wyzdrowieją” (Ewangelia Marka 16,17-18).
Sam Jezus zachęca, byśmy modlili się w Jego imieniu! Bóg dał Jezusowi imię, które jest ponad wszystkie imiona. Nikogo innego nie obdarzył takim imieniem, nawet anioła. Biblia mówi, że Syn Boży zajmuje najwyższą pozycję, ponad wszystkimi, nawet ponad aniołami.

Bóg nigdy nie powiedział do anioła: „Jesteś moim synem”. Nigdy nie powiedział do anioła: „Ja będę tobie Ojcem, a ty będziesz Mi Synem” (zobacz: List do Hebrajczyków 1,5). Tak naprawdę, to aniołowie kłaniają się i oddają cześć Jezusowi. Są oni Bożymi sługami, a Jezus jest Bogiem. Jego królewska władza trwa na wieki! Bóg nigdy nie powiedział do anioła: „Usiądź po mojej prawicy”. Powiedział tak jednak do Jezusa.
Rozumiesz, przyjacielu? Jezus jest ważniejszy niż wszyscy aniołowie. Jego imię jest ponad wszystkim!
Chciałbym cię zachęcić, byś modlił się dzisiaj w imieniu Jezusa, ponieważ, tak jak mówi ta pieśń, w tym imieniu jest moc! W imieniu Jezusa jest moc
W imieniu Jezusa jest moc
W imieniu Jezusa jest moc
By zerwać wszelkie kajdany
Zerwać wszelkie kajdany
Zerwać wszelkie kajdany
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...