Modlitwa to potężna bron!

2 października 2018

Kiedy Jezus uczył uczniów Modlitwy Pańskiej tak mówił, „Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”. (Mateusz 6,10) To oznacza, że Boża wola na ziemi musi się całkowicie wypełnić, tak, jak to już ma miejsce w niebie. Dla większości ludzi na ziemi wola Boża nie jest jednak na liście ich priorytetów.  

Jako wierzący jesteśmy przeznaczeni, by na wzór nieba, służąc innym, rozwiązywać problemy na ziemi.  

Jak możesz służyć i być błogosławieństwem tam, gdzie jesteś, dla swojego pokolenia? Poprzez modlitwę! To jest potężna broń. W czasie swojego cichego czasu z Bogiem módl się o cały system szkolnictwa, o przywódców, o ludzi pracujących w mediach, o odpowiedzialnych za gospodarkę, rozwój technologii... Również o mnie i wielu innych w służbie. Czyniąc tak, nie tylko prosisz Boga, by umożliwiał wierzącym, Swoim przedstawicielom, obejmowanie kluczowych stanowisk w tych dziedzinach, ale również masz wpływ na decyzje podejmowane przez tych, którzy są u władzy!  

Tak, modlitwa jest orężem, dzięki któremu dzieje się wola Boża na ziemi, orężem, którym wszyscy potrafimy się posługiwać! Módl się bez ustanku i razem zmieniajmy ten świat... osoba po osobie! Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...