Mój Ojciec rządzi światem

1 września 2022

W ostatnich dniach widzimy ogromne protesty w USA w reakcji na postanowienie Sądu Najwyższego, który unieważnił federalne prawo Amerykanów do aborcji. Jak potwierdzają Amerykanie, od 50 lat USA nie wprowadziły choćby umiarkowanych przepisów chroniących nienarodzone dzieci. W związku z tym przypomniał mi się bardzo dobry film „October Baby”, nakręcony na podstawie losów Gianny Jessen, która urodziła się w 30 tygodniu ciąży (połowa 7 miesiąca) w wyniku nieskutecznej aborcji. Przerwania ciąży w tak późnym czasie można było dokonać przy użyciu kwasu solnego. „Powinnam być ślepa i poparzona, powinnam być martwa, ale urodziłam się żywa” – mówi Gianna.

Z powodu niedotlenienia mózgu zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Została skazana na śmierć, zanim jeszcze się urodziła, podobnie jak miliony innych nienarodzonych dzieci. Dzisiaj Gianna jest ich głosem. Nie chcę wchodzić w aborcyjne tematy, ale ty i ja możemy się od niej wiele nauczyć. Od osoby, która już na starcie musiała walczyć o życie, o miłość, o zdrowie, a jednak odnalazła sens i cel swojego istnienia. Od osoby, która doświadczyła okrucieństwa i odrzucenia, a jednak potrafiła przyjąć słowa o nadziei i przyszłości, całkowicie odmieniające jej życie.
Gianna z wielką pasją, radością i miłością mówi wszędzie, gdzie zostaje zaproszona: „Bóg obraca to, co trudne i złe, w dobro. To On dał nam życie i On trzyma je pod kontrolą. Mam na czole znak, który mówi: bądź dla mnie miły, bo mój Ojciec rządzi światem”.

Jaka jest twoja historia? Jesteś niechcianym dzieckiem? Może odrzucono cię już na początku? Nie masz doświadczenia miłości, akceptacji? Nigdy nie dotarły do ciebie słowa uznania, pochwały? Myślisz o sobie „jestem do niczego”, „moje życie nie ma sensu”, „nikt mnie nie kocha”?

Bóg używa Gianny między innymi do tego, aby przypomnieć światu, że każdy człowiek jest dla Niego cenny. Siła miłości Jezusa przemieniła jej serce, tak że była zdolna przebaczyć swojej matce. Jesteśmy dla Niego cenni, i On bardzo nas kocha. Od początku wiedział, jaką osobą chce cię uczynić i wszystko, co dzieje się w twoim życiu, prowadzi do tego, by uruchomić w tobie ten potencjał, którym cię obdarował. Nie pozwól, by to, co się wydarzyło w przeszłości, przekreśliło twoją przyszłość. Masz nową tożsamość w Chrystusie. Nie jesteś już tą samą osobą… jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie.

„Tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...