Możesz doświadczać cudów w swoim życiu!

22 maja 2021

Czy wiesz, że Jezus nazywa siebie drabiną, która łączy niebo z ziemią?
Pozwól, że wyjaśnię ci ten nieco zaskakujący obraz. To niezwykłe stwierdzenie Jezusa przytacza ewangelista Jan w 51 wierszu 1 rozdziału : „Ręczę i zapewniam: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Jezus wyraźnie nawiązuje do drabiny Jakuba ze Starego Testamentu. Jakub miał sen. Zobaczył drabinę ustawioną na ziemi, a jej szczyt sięgał nieba. Aniołowie Boży zaś wstępowali i zstępowali po niej, a ponad drabiną stał Pan (zobacz: Księga Rodzaju 28).

Teraz Jezus powraca do tej wizji i w pewnym sensie oświadcza: „Ja jestem drabiną pomiędzy niebem a ziemią! Bóg działa przeze mnie. Aniołowie Boży będą wchodzili i schodzili przeze mnie”. I właśnie po tej deklaracji Jezus, dzięki interwencji Jego matki Marii, dokonuje pierwszego cudu. Zamienia wodę w wino. Tak rozpoczęło się Jego życie pełne cudów i uzdrowień, które trwa do dzisiaj!

Takie pełne cudów życie jest również dzisiaj możliwe dla ciebie. Drabina boskiego działania przedstawiająca samego Jezusa sięga do ciebie. Jezus jest tą drabiną i On wprowadza niebo do twojej sytuacji. Przez Jezusa niebo schodzi na ziemię, w twoje życie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...