Możesz doświadczać cudów w swoim życiu!

24 maja 2018

Czy wiesz, że Jezus nazywa siebie drabiną, drabiną, która łączy niebo z ziemią? Pozwól, że wyjaśnię ci ten nieco zaskakujący obraz. To niezwykłe stwierdzenie Jezusa przytacza ewangelista Jan, w 1 rozdziale, 51 wierszu..."Ręczę i zapewniam: Zobaczycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”,  

Jezus wyraźnie nawiązuje do drabiny Jakuba ze Starego Testamentu. Jakub miał sen. Zobaczył drabinę ustawioną na ziemi, a jej szczyt sięgał nieba. Aniołowie Boży zaś wstępowali i zstępowali po niej, a ponad drabiną stał Pan. (zobacz Księga Rodzaju 28)  

Teraz Jezus powraca do tej wizji i w pewnym sensie oświadcza... "Ja jestem drabiną pomiędzy niebem, a ziemią! Bóg działa przeze mnie. Aniołowie Boży będą wchodzili i schodzili przeze mnie". I właśnie po tej deklaracji Jezus, dzięki interwencji Jego matki Marii, dokonuje pierwszego cudu. Zamienia wodę w wino. Tak rozpoczęło się Jego życie, pełne cudów i uzdrowień... i trwa do dzisiaj!  

Takie życie, pełne cudów jest również dzisiaj możliwe dla ciebie. Drabina boskiego działania, przedstawiająca Samego Jezusa, sięga do ciebie. Jezus jest tą drabiną i On wprowadza niebo do twojej sytuacji. Niebo, przez Jezusa schodzi na ziemię, w twoje życie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...