Możesz odeprzeć pokusę!

15 sierpnia 2020

Chrześcijańskie życie to nie długa, leniwa rzeka. Ale właśnie dlatego jest ono takie bogate, takie ciekawe, prawda? Składa się ze szczytów i dolinek. I ma też swój przydział pokus... Miewasz czasem ochotę, by ulec pokusie, usprawiedliwiając się przed Bogiem: „Panie, jestem tylko człowiekiem. Moje ciało jest takie słabe, jestem pewien, że mnie rozumiesz... W końcu, to Ty mnie takim stworzyłeś”?

Posłuchaj, co Bóg mówi o pokusach: „Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy Go kochają” (List Jakuba 1,12).

Nie wiem, z jakiego rodzaju pokusą się zmagasz, chciałbym jednak dodać ci otuchy.
- Bóg cię kocha – On zniósł wszystko na krzyżu dla ciebie (Księga Izajasza 53,1-7).
- Bóg jest wierny – On idzie przy twoim boku i podtrzymuje cię.
- Bóg ma moc – On może uchronić cię przed pokusą, cokolwiek by to było (pornografia, alkohol, zdrada, kłamstwo, zemsta... Przeczytaj List Judy 1,24).
- Bóg jest cierpliwy – On czeka na ciebie; dotrzymuje ci kroku, byś wytrwał.
- Bóg jest łaskawy – On cię nie potępia i przebacza ci, dając siłę, byś nie musiał ponownie upaść w grzech (przeczytaj Ewangelię Jana 8,11).

Niezależnie od tego, jakie jest twoje nastawienie – czy z pesymizmem stwierdzasz, że już taki jesteś i się nie zmienisz, czy pomimo włożonego wysiłku i tak nie widzisz efektów – Bóg chce zwrócić dzisiaj twoją uwagę na fakt, że On dał ci już swoje zwycięstwo nad tym pokuszeniem, które trzyma cię w niewoli. W poleceniu, byś odwrócił się od zła, Bóg zawarł również obietnicę, że ci się uda.

Popatrz na nagrodę, jaka cię czeka: błogosławieństwo i wielka radość w Nim, tu na ziemi i w niebie, korona życia. Dzięki Ci, Jezu!

Chciałbyś się ze mną pomodlić? „Panie, czasem czuję się taki bezsilny, kiedy pojawiają się pewne pokusy. Potrzebuję Twojej pomocy i siły. Potrzebuję, byś pomógł mi uwierzyć, że Ty mnie już wybawiłeś. Napełnij mnie swoim życiem, bym mógł odeprzeć pokusę i ostać się. Dziękuję ci, Panie! W imieniu Jezusa, amen”.

Nie poddawaj się pokusie. Jesteś zwycięzcą przez Tego, który cię ukochał!
Nabierz siły i odwagi. Wierzę, że ci się uda!

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...