Możesz oglądać Jego chwałę

8 maja 2022

Bardzo podoba mi się sposób, w jaki Mojżesz upewniał się, że Bóg będzie z nim, kiedy otrzymał od Niego wielkie zadanie wyprowadzenia ludu izraelskiego z niewoli. Wiesz, o co poprosił Boga, kiedy wszystkie jego wymówki nie zadziałały? „Jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam się stąd ruszać” (Wj 33,15).

I Bóg szedł przed nimi przez cały czas ich wędrówki. W nocy w słupie ognia, oświetlając im drogę i ogrzewając ich, a w dzień w słupie obłoku, wskazując im drogę i zapewniając cień i schronienie przed skwarem. Bóg przebywał ze swoim ludem w sposób widoczny, namacalny.
Pomyślisz: „To rozumiem, wtedy było o tyle łatwiej zaufać i po prostu iść za Nim”. Okazuje się, że niestety. Narzekanie, niezadowolenie, nieposłuszeństwo były stałymi problemami podczas tej wędrówki.

I wiesz co? Bóg obmyślił znacznie lepszy plan dla nas, dla ciebie.
Posłał na świat Jezusa:
„A Słowo ciałem się stało; pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę” (J 1,14). Bóg zamieszkał wśród nas i znowu możemy oglądać Jego chwałę.
Jeśli należysz do Niego, do Jego ludu, będziesz oglądać Jego chwałę. Jego oblicze idzie przed tobą, by cię prowadzić swoimi drogami, ochraniać, dawać cień, walczyć za ciebie, zaspakajać wszystkie twoje potrzeby.

Czy zaufasz Mu, że cię poprowadzi dobrą drogą? Że cokolwiek miałoby się na niej wydarzyć, On będzie z tobą?  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...