Możesz poznać Boga!

10 listopada 2019

Są ludzie, których nigdy nie poznamy. Niektórych dlatego, że z powodu odległości, nasze drogi nigdy się nie skrzyżują, innych, bo są niedostępni. Nawet gdybyś mieszkał w Waszyngtonie (USA) w odległości kilku przecznic od Białego Domu, spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych mogłoby wcale nie być takie łatwe. Wydaje się, że byłoby całkowicie uzasadnione, gdyby Bóg również był dla nas niedostępny. Czy pełen majestatu, święty Bóg, Stwórca nieba i ziemi, mógłby być w bliskiej relacji ze zwykłym śmiertelnikiem, grzesznikiem?  

A jednak... Najgłębszym pragnieniem Bożego serca jest – i zawsze będzie – osobiste poznanie każdej kobiety i każdego mężczyzny. By taka relacja była możliwa, nie wahał się posłać Swojego jedynego Syna, by umarł na krzyżu zamiast nas.
Ty i ja, otrzymaliśmy ogromny przywilej. Możesz poznać Boga, ponieważ:
- On nie jest daleko od ciebie,
- On zbliży się do ciebie kiedy ty zbliżysz się do Niego,
- On objawił Siebie w Jezusie.  

Tak, to Jezus objawia nam Ojca. Jezus powiedział: „Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi, dałeś ich Mnie i zachowali Twoje Słowo”. (Ewangelia Jana 17,6) Nie pozbawiaj się tego cennego błogosławieństwa. Możesz poznać Boga, ponieważ On z radością chce być dla ciebie dostępny.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...