Możesz stać się źródłem pojednania!

14 grudnia 2021

Kontynuujemy serię rozważań w oparciu o inspirującą książkę Neila T. Anderson’a „Odbudowywanie zerwanych relacji: droga do pokoju i przebaczenia”.

Dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu elementowi, dzięki któremu możemy wejść na drogę pojednania.
Czasami, sam nie będąc stroną konfliktu, możesz mieć okazję, by pomóc komuś innemu. Jeśli jesteś w takim miejscu, wiedz, że Bóg chce ci w tym pomóc! Możesz stać się źródłem pojednania i usłużyć dobrą radą.
Pewnego dnia nauczyciel poprosił uczniów, by zapisali na karce papieru swój największy grzech, swoją głęboko skrywaną, mroczną tajemnicę. Następnie zaś, zanim jeszcze dopisali szczegóły, zatrzymał ich i zadał pytanie: gdybyś miał opowiedzieć komuś o tym, kogo byś wybrał? Jakie cechy musiałaby posiadać ta osoba?
W odpowiedzi uczniowie wymienili następujące cechy:
- dobroć
- umiejętność zachowania tajemnicy
- miłość
- współczucie

Możesz dać początek pojednaniu.
Nie bój się… Konflikty powstają, ale nie muszą trwać, bo Bóg dał nam wszystkie potrzebne wskazówki do tego, by nie musiał on zawładnąć naszym życiem. Jeśli pozwolisz na to Bogu, Jego miłość będzie ci towarzyszyła aż do końca, a Jego Duch pomoże ci przyjąć właściwą postawę, pomocną w rozwiązaniu konfliktu.
W Biblii czytamy: „Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa”. (Galacjan 5,22—23)
Pomódl się razem ze mną: „Panie, chciałbym wnosić pokój, być otwartym na pojednanie. Pomóż mi właściwie się zachować, kiedy znajdę się w konfliktowej sytuacji. Proszę cię, bym miał wtedy twoją mądrość, miłość i ponadnaturalne zrozumienie! W imieniu Jezusa, amen”.
Niech Bóg cię dzisiaj błogosławi!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...