Możesz zmienić bieg histori!

15 października 2017

Niezależnie od tego co dzieje się w politycznej czy ekonomicznej sferze, faktem jest, że Jezus jest Panem wszystkiego. On siedzi po prawicy Ojca i posiada najwyższą władzę. To niesamowity honor, że On upoważnia, a nawet więcej, zaprasza cię byś powoływał się na Jego niezrównane imię w modlitwie.  

Kiedy modlisz się w Jego imieniu....
Zmienia się bieg historii....
Chorzy zostają uzdrowieni...
Serca są pocieszone...
Życie zostaje odbudowane...
 

Przyjacielu, uwierz, że możesz zmienić bieg historii w imieniu Jezusa.  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...