Możesz zmienić historię!

25 lipca 2021

Dzisiaj rozpoczniemy cykl rozmyślań na temat „mocy, która zmienia świat”, zainspirowanych książką, którą bardzo polecam („Power That Changes World”).
W Biblii czytamy o ludziach, którzy zmienili świat wokół siebie. Każdy z nich miał wyjątkowy wpływ na swoje środowisko, choć kultura i kontekst, w których żyli, były niesprzyjające. Józef został premierem Egiptu, a nie był nawet Egipcjaninem.
Daniel, jako obcokrajowiec, został władcą i administratorem na dworze króla Babilonii, znanym i szanowanym za swoją mądrość.
Estera, prosta żydowska dziewczyna, została królową kraju, do którego jej lud został uprowadzony w niewolę.

Przytoczę tutaj stwierdzenie pastora Billa Johnsona: „Jeśli Królestwo Boże nie ma wpływu na to, jak żyjemy w Kościele, nie możemy oczekiwać, że Bóg pomoże nam zmieniać kulturę świata”. Mówiąc inaczej, twoją rolą jako ucznia Jezusa jest pozwolić Bogu, by zmieniał twoje własne życie, byś potem mógł wywierać pozytywny wpływ na środowisko, na tych, którzy są wokół ciebie! Jednak to możliwe jest tylko dzięki pracy Ducha Świętego w twoim życiu. To owoc Jego łaski w działaniu.

Estera, Daniel, Józef nie tylko zmienili swoją sytuację. Dzięki swojej postawie i wierze mieli również wpływ na im współczesnych i zmieniali ich środowisko do tego stopnia, że zmienili bieg historii.
Król chwały mieszka w tobie, dając ci siły, by nieść życie, odnowę, uzdrowienie dla duszy, a nawet, by z Nim zmieniać bieg historii! Wierzysz w to?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...