Możesz zmienić historię!

29 września 2018

Dzisiaj rozpoczniemy cykl rozmyślań na temat „mocy, która zmienia świat”, zainspirowanych książką, którą bardzo polecam („The power that changes the world”). W Biblii czytamy o ludziach, którzy zmienili świat wokół siebie. Każdy z nich miał wyjątkowy wpływ na swoje środowisko, choć kultura i kontekst, w którym żyli, były niesprzyjające. Józef został premierem Egiptu, a nie był nawet Egipcjaninem. Daniel, jako obcokrajowiec, został władcą i administratorem na dworze króla Babilonii, znanym i szanowanym za swoją mądrość. Estera, prosta żydowska dziewczyna, została królową kraju, do którego jej lud został uprowadzony w niewolę.  

Przytoczę tutaj pewne stwierdzenie pastora Billa Johnsona, „Jeśli Królestwo Boże nie ma wpływu na to jak żyjemy w kościele, nie możemy oczekiwać, że Bóg pomoże nam zmieniać kulturę świata”. Mówiąc inaczej, twoją rolą, jako ucznia Jezusa, jest pozwolić Bogu, by zmieniał twoje własne życie, byś potem mógł wywierać pozytywny wpływ na środowisko, na tych którzy są wokół ciebie! Jednak to jest możliwe tylko dzięki pracy Ducha Świętego w twoim życiu - to owoc Jego łaski w działaniu.  

Estera, Daniel, Józef zmienili nie tylko swoją sytuację. Dzięki swojej postawie i wierze mieli również wpływ na im współczesnych i zmieniali ich środowisko... do tego stopnia, że zmienili bieg historii. Król chwały mieszka w tobie, dając ci siły by nieść życie, odnowę, uzdrowienie dla duszy, a nawet by z Nim zmieniać bieg historii! Wierzysz w to?  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...