Na kim budujesz swoje życie?

4 listopada 2019

Jezus jest kamieniem węgielnym. Budując dom, kamień węgielny, albo inaczej fundamentalny, kładziony jest jako pierwszy. To jest niezwykle ważne, ponieważ wszystkie pozostałe kamienie będą ustawione według tego pierwszego, a to decyduje o równowadze i wytrzymałości całej struktury. Bez tego, nie powstanie trwała, mocna konstrukcja. Jezus jest kamieniem węgielnym kościoła, a jednak, został odrzucony przez budowniczych. Odrzucony przez uczonych i faryzeuszy, bardzo religijnych ale nieduchowych ludzi.
Całymi dniami badali Pisma, a zabrakło im tego, co najważniejsze:
- osobistej relacji z Bogiem,
- poznania Jezusa jako Syna Bożego,
- życia zbudowanego na Chrystusie.
Budowali... ale nie na właściwym fundamencie. Jezus był nieodzowny, a jednak Go odrzucili.
Skorzystaj z tej lekcji dla swojego dobra. Jesteś cenny. Ukryte są w tobie bezcenne skarby: marzenia, które dał ci Bóg, twoje zdolności, powołanie, błogosławieństwo dla świata. Jednak, aby te bogactwa mogły pewnego dnia ubogacić innych, potrzebujesz w swoim życiu stałości i równowagi. A do tego niezbędny jest stabilny kamień węgielny. Wybierz Jezusa! Dostrój swoje życie do Niego. Buduj na Jezusie. On jest kamieniem węgielnym twojego powołania, twojej przyszłości. Bez niego, niczego nie możesz zrobić, ale z Nim, wszytko staje się możliwe!

Jak pisze Izajasz: „Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny mocnego fundamentu - kto dochowa wiary, ten się nie zachwieje”. (Księga Izajasza 28,16)
Pomódl się ze mną: „Panie Jezu, wyznaję, że czasem myślę, że mogę budować swoje życie bez Twojej pomocy. A kiedy sprawy się nie układają, przeżywam zniechęcenie. Proszę Cię przebacz mi. Dziękuję Ci, że przypominasz mi dzisiaj, że Ty jesteś kamieniem węgielnym i że każdy kto wierzy w Ciebie nie będzie zawstydzony. (1 List Piotra 2,4-6) . Składam w Tobie na nowo całą swoją ufność, Jezu. Amen”. Buduj swoje życie na Jezusie - trwałym i sprawdzonym fundamencie, kosztownym kamieniu węgielnym. Każdy kto wierzy, nie zachwieje się i nie będzie zawstydzony.
Niech Chrystus stanie się kamieniem węgielnym twojego życia!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...