Nadzieja w Bogu…

30 listopada 2017

"Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki." (Psalm 131,3) Oto myśl na dzisiaj... kusi cię czasem by polegać raczej na "czymś" widzialnym, na czymś co daje wrażenie solidnej podstawy, na przykład na zgromadzonych środkach finansowych, na swojej pracy, swoim małżonku, itp? Bóg jest pewnym schronieniem. On jest Skałą. On się nie zmienia i nie chwieje.  

Bóg jest Tym, który cię...
Pociesza
Ochrania
Podnosi
Odnawia
I dotrzymuje Swojego słowa  

Jego Słowo zaprasza cię byś swoje zaufanie i swoją pewność położył w Bogu... nie w swoich zdolnościach czy w systemie tego świata, który ani nie może cię pocieszyć ani zbawić. To twój wielki przywilej mieć Boga jako swoją skałę i twierdzę. Połóż swoją nadzieję całkowicie w Nim i przyjmij Jego pokój!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...