Najlepsze rzeczy ujawniają się nawet w ogniu

5 stycznia 2020

Życie stawia przed nami – zarówno wierzącymi jak i niewierzącymi – wiele wyzwań, przed którymi nikt nie ucieknie. Jeśli jednak jesteś Bożym dzieckiem, zupełnie inaczej będziesz sobie z nimi radził, o czym zapewnia nas Biblia: „Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię” (Księga Izajasza 43,2).  

Ogień jako jeden z naturalnych żywiołów postrzegany jest jako ogromne, destrukcyjne zagrożenie. Ale odgrywa również inną rolę, niewidoczną na pierwszy rzut oka: przyczynia się do rozprzestrzeniania nasion pewnych drzew. Niektóre rodzaje sosen to jeden z przykładów. Sosnowa szyszka wystawiona na żar pęka, rozsiewając nasiona ukryte pod twardą, grubą osłonką.  

Bóg wie, że doświadczenia, przez które przechodzisz, mogą pogrążyć cię w smutku. Twój ból i płacz mocno Go poruszają. On wie również, jak mocny „żar” jest potrzebny w twoim życiu, by to, co najlepsze w tobie, a co nadal uśpione, zostało uwolnione.
Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ogień doświadczenia cię nie zniszczy, ponieważ:
- jest potrzebny, by cię oczyścić (Księga Izajasza 48,10);
- popycha cię do szukania Bożej obecności (Psalm 57);
- stanowi trampolinę, której Bóg użyje, by wznieść cię na kolejny poziom, na przykład byś mógł pomagać innym (2 List do Koryntian 1,3-4).  

Nie jesteś sam. Bóg jest z tobą w tym piecu, podobnie jak był z Danielem i jego przyjaciółmi. I On nigdy nie pozwoli, byś był doświadczany ponad miarę (1 List do Koryntian 10,13). Nie będziesz zniszczony! Zostałeś napełniony duchem siły, odwagi i mocy. Pomódlmy się razem: „Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś ze mną w środku tego, przez co przechodzę. Ufam, że nie tylko przemienisz to, co się dzieje w dobro, ale że przez te doświadczenia Twoja chwała będzie jaśniała mocniej. Dziękuję Ci, że zawsze sprawiasz, by wszytko działało dla mojego dobra. W imieniu Jezusa, amen”.  

Kiedy przechodzisz przez ogień, idziesz w kierunku tego, co Bóg dla ciebie przygotował! Niech wypełnia cię dzisiaj Jego moc!  

Posłuchaj spokojnej pieśni w wykonaniu Kari Jobe o tym, że jeśli należysz do Jezusa, nigdy nie jesteś sam, przechodząc przez wody czy ogień:  

„Kiedy przechodzę przez głębokie wody
Wiem, że będziesz ze mną
Kiedy stoję w ogniu
Nie spłonę
W dolinie cienia śmierci
Nie będę się bał
Nie jestem sam
Nie jestem sam
Ty idziesz przede mną
Ty mnie nigdy nie opuścisz”.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...