Najlepszy sprzymierzeniec w trudnym czasie

29 października 2020

Gdzie można znaleźć szczęście? Czy Bóg chce, bym był szczęśliwy? Jak mogę przejść przez próby z radością? Na te pytania będziemy chcieli odpowiedzieć w tym tygodniu w nowym cyklu tematycznym pt: „Życie w radości”. Modlę się, byś mógł doświadczyć pełni radości, jaką Bóg ma dla ciebie.

Dni mijają – każdy trochę inny od poprzedniego. Każdy moment jest unikalny, niesie ze sobą radość, entuzjazm, niezrozumienie lub rozczarowanie. Nie sposób ominąć trudnych chwil, ja jednak postanowiłem kierować swoje oczy na Jezusa i na Jego Słowo. Dlaczego? Ponieważ mój Bóg jest wierny! I mój Bóg dał mi potężną broń: swoją radość!
W Księdze Nehemiasza znajdujemy wspaniałą historię o narodzie, który, kiedy odkrył Boże prawo, zaczął płakać ze smutku. Jednak jego namiestnik Nehemiasz zachęcił go, by raczej urządził przyjęcie i weselił się (zobacz: Księga Nehemiasza 8,9-10). I lud tak zrobił! Choć wydawało się, że jedyne, co Izraelici mogą zrobić, to płakać, poszli do domów i zaczęli świętować.

Bóg wie, co robi, kiedy zachęca nas, byśmy uchwycili się Jego radości i weselili w Nim. „Radość z Pana jest waszą ostoją!” (Księga Nehemiasza 8,10). To twój najlepszy sojusznik w chwilach zwątpienia i zniechęcenia. 
Dołącz do spontanicznej pieśni uwielbienia razem z Jenn Johnson i wypowiadaj słowa prawdy: „Radość z Pana, radość z Pana jest naszą siłą”: Czujesz się zniechęcony lub pokonany? Uchwyć się radości, którą Bóg chce ci dać! On jest twoją pomocą, twoim schronieniem i twoim przyjacielem. Ta radość jest Jego darem dla ciebie!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...