Najpotężniejsza siła wszechświata jest z tobą

29 maja 2019

„Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni”. (Izajasz 40,29—31)

Jesteś u kresu sił? Czujesz się wyczerpany, zmęczony, rozczarowany, zniechęcony, przybity? Jeśli ufasz Panu, On zostawił dla ciebie wspaniałą obietnicę: „Błogosławiony człowiek, który polega na Panu, i Pan jest Jego ufnością! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie, nie boi się nadchodzących upałów, jego liść pozostaje zielony, nie martwi się też w roku niedostatku, nie przestaje wydawać owocu”. (Jeremiasz 17,7—8) Kiedy ufasz Bogu, twoje korzenie sięgają nurtu Boga… Zostajesz odnowiony, odświeżony, zaopatrzony w życiodajne soki – i pozostajesz zielony i pełen życia. To jest obietnica dla ciebie! Pamiętaj: najpotężniejsza siła we wszechświecie jest z tobą! Twoja siła zostanie odnowiona i nawet w roku suszy nie będziesz musiał się bać i nie przestaniesz wydawać owocu.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...