Nasz Sługa i Król. Najlepszy z przywódców!

28 lipca 2021

„Jezus stanął z ręcznikiem przewieszonym przez ramię i pokazał, jak ci, którzy są przywódcami, mogą mieć wpływ na ludzi”.

Jezus nazywany jest czasami usługującym Królem. Dla tego świata może wydawać się to dość absurdalne i nielogiczne, ale taka jest duchowa rzeczywistość. Jezus powiedział swoim uczniom, że ten, kto chce być największy wśród nich, ma stać się sługą wszystkich: „Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą” (Ewangelia Marka 10,43).

Przywództwo Jezusa opierało się na fakcie, że On sam przyszedł, by służyć. „Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu” (Ewangelia Mateusza 20,28).
On swoją rolę przywódcy pełnił z wielkim współczuciem i z determinacją, by doprowadzić swoich uczniów do większej dojrzałości. Postanów dzisiaj służyć innym i być odbiciem natury Chrystusa.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...