Nasz Sługa i Król… najlepszy z przywódców!

4 października 2018

„Jezus stanął z ręcznikiem przewieszonym przez ramię i pokazał jak ci, którzy są przywódcami mogą mieć największy wpływ na ludzi”  

Jezus nazywany jest czasami „usługującym królem”. Dla tego świata może wydawać się to dość absurdalne i nielogiczne, ale taka jest duchowa rzeczywistość. Jezus powiedział swoim uczniom, że ten kto chce być największy wśród nich ma stać się sługą wszystkich. „Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą”. (Marek 10,43)  

Przywództwo Jezusa opierało się na fakcie, że On sam przyszedł, by służyć. „Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, by Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu”. (Mateusz 20,28) On swoją rolę przywódcy pełnił z wielkim współczuciem i determinacją, by doprowadzić swoich uczniów do większej dojrzałości.  

Postanów dzisiaj służyć innym i być odbiciem natury Chrystusa!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...