Natura nie znosi próżni… Podobnie twój umysł!

27 kwietnia 2022

Próbowałeś kiedyś opróżnić swój umysł ze wszystkich myśli? To dość trudne, bo ciągle o czymś myślimy! Najczęściej chcielibyśmy „opróżnić umysł”, kiedy jesteśmy przeciążeni stresem, zmartwieniami, roztrząsaniem jakiegoś problemu, organizowaniem czegoś itp. Problem polega na tym, że natura nie znosi pustki. Inaczej mówiąc, twój mózg zawsze będzie chciał być czymś „wypełniony”… Pytanie brzmi – czym?

Biblia daje nam jasną wskazówkę w tym temacie:„W końcu bracia i siostry, myślcie tylko o tym, co prawdziwe i szlachetne, co jest sprawiedliwe i czyste. Bądźcie przesiąknięci życzliwością i przychylnością, koncentrując swoje myśli tylko na tym, co ma prawdziwą wartość, co jest miłe Bogu i godne pochwały” (Flp 4,8 NPD).

Tak więc opróżniając swój umysł z negatywnych myśli, czy z takich, które ciągną cię w dół, musisz „nakarmić” go czymś innym… Myślami, które są zgodne ze Słowem Boga, inspirowane przez Ducha Świętego.
Zachęcam cię, byś skupił swoje myśli i umysł na Bożych obietnicach i Jego woli dla ciebie. Niech twoje ucho będzie czułe na Jego głos, gotowe, by każdego ranka przyjąć Jego Słowo.

Nakarmisz swój umysł, wypowiadając słowa: „Tak, wszystko jest możliwe z Chrystusem!”, „To będzie udany dzień!”, „Dzisiaj znowu Bóg jest ze mną i dla mnie!” (zob. 2 Krn 32,8; Ps 46,11).

Pomódlmy się razem: „Panie, czasami nachodzą mnie złe myśli, powodując cierpienie i niepokój… Pomóż mi je przezwyciężyć i napełniać swój umysł Twoimi myślami, Twoim Słowem. Oczyszczaj moje myśli tak, by były ci miłe! W Imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...