NIC nie może oddzielić cię od Bożej miłości!

16 września 2019

Życie jest darem od Boga, niezwykłym cudem... jest w nim radość, nadzieja i zwycięstwo. A jeśli zwycięstwo, to i walka…  

Czy toczysz obecnie jakąś walkę? Może nią być wyczerpanie fizyczne, choroba, prześladowania, rozwód, strach, zniechęcenie?  

Słowo Boże zapewnia, że nic nie jest w stanie oddzielić cię od miłości Jezusa. Werset z listu do Rzymian 8,35 przypomina nam o tym: „Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, uścisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?”  

Sam Jezus dodaje nam otuchy słowami: „... Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi - Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem”. (Ew. Jana 16,33)  

Tak, być może doświadczysz trudności, a nawet prześladowań, ale Jezus jest z tobą każdego dnia aż do skończenia świata. (Ew. Mateusza 28,20)  

Nie zrażaj się. Problemy nie mogą cię oddzielić od Jego miłości. Wręcz przeciwnie!
- Twoje niemożliwości stają się dla Boga możliwościami.
- Chwile kiedy jesteś „u kresu sił”, dzięki Niemu staną się początkiem.
- Twoje słabości... On zamieni w siłę.
- Twoje trudne doświadczenia staną się wielkim świadectwem dla Jego chwały.  

Pomódl się razem ze mną... „Panie Jezu, dziękuję Ci, że NIC nie oddzieli mnie od Ciebie, od Twojej miłości, od Twojej obecności. Ty jesteś i zawsze będziesz moim Bogiem... w dobrych i złych chwilach, w radości i smutku. w bogactwie i w biedzie, w zdrowiu i w chorobie. Ty jesteś moim Bogiem, kocham Cię. Ufam Ci, że zaprowadzisz mnie do bezpiecznej przystani, pokierujesz mną i dasz mi zwycięstwo. Twoje imię będzie wywyższone na zawsze! W imieniu Jezusa, amen”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...