Niczego się nie bój!

18 marca 2020

Jest to szczególne przesłanie w odpowiedzi na sytuację panującą na świecie ogarniętym strachem i drżącym przed ekonomicznym krachem w związku z epidemią koronawirusa. Jak mamy, jako chrześcijanie, odpowiedzieć na tę trudną sytuację?  

Modlę się, by przesłane Boże Słowo wzmocniło cię i napełniło odwagą i nadzieją. Tak, Bóg nie dał ci ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i powściągliwości (2 List do Tymoteusza 1,7).  

„Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich” (Księga Psalmów 34,5). Chciałbym skierować dzisiaj twoją uwagę na słowo „WSZYSTKICH”. Jego znaczenie obejmuje każdy rodzaj lęku, jaki pojawia się w twoim życiu. Czy jest możliwa pełna wolność od strachu? Nie muszę się bać? Już nigdy? Nie muszę się bać nawet koronawirusa i dramatycznych skutków, jakie wywołuje na całym świecie? Nie muszę się bać, że zabraknie mi pieniędzy, że mój biznes zbankrutuje, Panie? Nawet trudnej diagnozy usłyszanej z ust lekarza, czy tych trudnych relacji, które wydają się być bez nadziei na poprawę? Jak miałbym nie drżeć wobec takiego zagrożenia?  

A jednak możesz uchwycić się i z przekonaniem wypowiedzieć te niezwykłe słowa: „Zostałem uwolniony od strachu. Nie boję się”. To jest obietnica, którą Bóg ma dla ciebie dzisiaj: zostałeś uwolniony od strachu. Nie ma on już więcej mocy nad tobą! A oto, dlaczego...
Bóg mówi do ciebie i wzmacnia cię swoją mocą, dlatego możesz odrzucić wątpliwości i nie musisz drżeć.
On daje ci pokój, który przewyższa wszelki rozum, dlatego możesz odsunąć swoje zmartwienia i pozostać niewzruszony.
Jego Duch prowadzi cię i jest twoim doradcą, dlatego nie musisz już żyć w niepewności, ale możesz podejmować dobre decyzje.
On zapewnia, że jest przy tobie i nigdy cię nie opuści ani nie porzuci, dlatego nie musisz się bać, bo On ochroni cię przed chaosem.  

Pośród tego wszystkiego, co wzbudza w tobie lęk i panikę, możesz uchwycić się tej prawdy: „Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, ciebie to jednak nie dotknie” (Księga Psalmów 91,5-7).  

Strach uleci, kiedy będziesz szukał Boga i karmił się Jego Słowem każdego dnia. Zniknie z twojego życia w imieniu Jezusa. Możesz być tego pewny, bo Bóg dotrzymuje swoich obietnic.  

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim: w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4,6-7). Wywyższaj Boga za Jego zwycięstwo nad twoim strachem!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...