Nie bój się!

26 sierpnia 2018

Strach to bardzo naturalna, ludzka emocja. Nadal czasem się boję, ale poznałem pewien sekret... Bóg nie chce byśmy żyli w strachu! Wręcz przeciwnie. Strach musi odejść!  

Bóg zostawił nam Swoje Słowo by go przepędzić. Biblia tak mówi... - „Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama, w widzeniu Słowo takiej treści: Nie bój się, Abramie, Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita". (Księga Rodzaju 15,1)
- "Nie bójcie się! - odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie! Zobaczycie ratunek Pana! On zapewni wam go jeszcze dziś! Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali - na wieki!” (Księga Wyjścia 14,13)
- "Bądźcie mocni! Nabierzcie odwagi! Nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi, ponieważ Pan, twój Bóg, On sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści!" (Księga Powtórzonego Prawa 31,6)
- "Mówcie do targanych niepokojem: Bądźcie mocni, przestańcie się lękać! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, zbliża się On z odpłatą! Przychodzi, aby was zbawić!" (Izajasz 35,4)
- "Nie bój się ich! Ja jestem z tobą, będę cię ratował!” - oświadcza Pan (Jeremiasz 1,8)
- "...Nie bójcie się! Wzmocnijcie swoje ręce!” (Zachariasz 8,13)
- "Nie bój się, mała trzódko! Gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam Królestwo". (Łukasz 12,32)  

Nie masz się czego bać! Wszechmogący Bóg idzie obok ciebie. A jeśli Bóg jest z tobą, kto może stanąć przeciwko? (Rzymian 8,31)  

Nie pozwól by strach skradł ci pokój, jaki daje ci Bóg! Wypowiadaj Boże Słowo i patrz jak strach sam ucieka ze strachu!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...