Nie bój się!

18 kwietnia 2020

Dzisiaj Bóg zachęca cię, byś przyniósł Mu wszystkie swoje zmartwienia. On obiecał cię wzmacniać i pomagać. On jest z tobą. On mówi do ciebie: „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości” (Księga Izajasza 41,10).

Kiedy życie przyspiesza i wymyka ci się spod kontroli, nie polegaj na sobie, bo to właśnie wtedy pojawia się strach. Strach wywołuje różnego rodzaju pytania, np.: „Czy sobie poradzę? Jak wybrnę z tej sytuacji? Co ze mną będzie?”. A w miarę, jak strach będzie rósł, karmiony niepewnością czy bolesnymi wspomnieniami, pytania staną się negatywnymi wyznaniami typu: „Nie poradzę sobie! To niemożliwe! Straciłem nadzieję!”.

To właśnie przeżył Piotr, idąc po wodzie do Jezusa. Kiedy popatrzył na przybierający na sile wiatr, którego nie mógł kontrolować – zdjął go strach. Każdy z nas zna to uczucie, prawda? Obejrzyj historię przepięknie namalowaną piaskiem na szkle i cudowną odpowiedź Jezusa:

Jezus przyszedł Piotrowi z pomocą, podtrzymując go swoją ręką. Dzisiaj Jezus czyni to samo dla ciebie! On zbliża się do ciebie, kładzie swoją rękę na twoim sercu. Patrząc na ciebie z miłością, mówi: „To ja. Jestem tu. Nie bój się! Dana Mi została wszelka moc na niebie i na ziemi. Nie zostawię cię samego. Wzmocnię cię. Jestem tu dla ciebie, by ci pomóc. Kocham cię”. Nawet teraz, kiedy się modlisz, Bóg zbliża się do ciebie, by ci powiedzieć: „Nie bój się”. Powiedz razem ze mną w środku swojej burzy: „Pan jest po mojej stronie; nie będę się bał...” (Księga Psalmów 118,6). Posłuchaj:
„Kiedy burzą się wody i huczą pioruny,
Uniosę cię wysoko z sobą ponad sztorm.
Ojcze, Ty jesteś Królem nad nawałnicami,
Mogę być spokojny, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem”.
 

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...