Nie bój się!

23 października 2021

Biblia mówi, „Nie bój się... Ja ci pomogę - oświadcza Pan - twoim Odkupicielem jest Święty Izraela”. (Izajasz 41,14) Posłuchaj, co Bóg mówi dzisiaj do ciebie.
„Chętnie ci pomogę. Czyniłem to dawniej... i zrobię znowu”.
Ale co takiego Bóg uczynił dla ciebie?
- Przebaczył wszystkie twoje grzechy
- Odkupił cię swoją cenną krwią
- Dał ci wieczne życie
- ... i znacznie więcej!

Czy jest coś, czego On nie zrobiłby dla ciebie dzisiaj, skoro już dokonał wszystkiego? Przyjście ci z pomocą, nie jest dla Niego trudne. On już uczynił znacznie więcej więc dlaczego nie miałby i teraz?
Niech poniższe słowa będą dla ciebie zachętą (to tekst teologa Emila Schurer'a):
„Nie bój się, kocham cię! Jestem z tobą!
Ta największa obietnica podtrzymuje moją wiarę!
Niebezpieczeństwa zewsząd mnie otaczają, nieuchwytne, nieznane:
Są blisko; ale Jezus jest bliżej,
I ponownie przypomina mi o tym w tej podróży, „To Ja jestem!”
Nie bój się; bądź dzielny! Ja jestem zawsze z tobą!”

Tak, Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć: Ja zawsze jestem z tobą!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...