Nie bój się odsłonić!

13 lipca 2018

Cechy takie jak podatność, wrażliwość, bezbronność często źle nam się kojarzą. Uważamy je za słabość, coś czemu od czasu do czasu ulegamy, niestety, nieświadomie...  

W rzeczywistości, jednak, otwartość nie jest złą rzeczą... wręcz przeciwnie! Czy wiesz, że Jezus wszedł do twojego serca dzięki twojej otwartości? Kiedy przyznajemy, że potrzebujemy przebaczenia, uratowania z naszych grzechów... to właśnie Biblia nazywa skruchą.  

Tak, wrażliwość otwiera nasze serca. Obnaża nas. Wyzwala naszą szczerość. Usuwa wszystko co mogłoby blokować drzwi do naszego serca...  

Nie bój się swojej wrażliwości, zwłaszcza nie przed Bogiem. On nigdy nie użyje jej przeciwko tobie. Przeciwnie, On łagodnie przeniknie w głąb twojego serca, będzie mówił do ciebie, objawiał siebie i zaspokajał twoje najgłębsze potrzeby.  

Pozwól sobie na otwartość. Pozwól sobie na bycie tym kim jesteś. Twój Ojciec zna cię doskonale. On przyszedł na ten świat pełen łagodności i pokory serca. On zawsze chce twojego dobra. Jezus powiedział, "Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz”. (Mateusza 11,29) Kocham cię Bożą miłością i modlę się o ciebie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...