Nie był to jeszcze Jego czas

7 kwietnia 2022

Czy czytając Biblię, dostrzegasz, jak niezwykłe było życie Jezusa również pod kątem czasu, w jakim działał i umarł?
Pomimo że „Przywódcy religijni postanowili, że trzeba Go pojmać. Jednak nikt nie odważył się użyć siły przeciwko Niemu, gdyż nie był to jeszcze Jego czas” (J 7,30). Ta fraza „nie był to jeszcze jego czas” kilkakrotnie pojawia się w ewangeliach.
Jezus we właściwym czasie przyszedł na świat (zobacz: Ga 4,4), a całe Jego życie i służba podporządkowane były woli Bożej. Ojciec od początku do końca czuwał nad dziełem odkupienia, które ostatecznie dokonało się na krzyżu. Śmierć Jezusa nie była niekorzystnym zbiegiem okoliczności czy wynikiem podstępnych działań elity żydowskiej. Była częścią zapowiadanego od wieków Bożego planu zbawienia dla ludzkości. Podobnie jak grób nie mógł Go zatrzymać dłużej niż zapowiadane trzy dni (zobacz: J 19-22).

Bóg przeprowadził swój wielki plan, by pokazać ci, jak bardzo cię kocha. Jak bardzo pragnie twojego powrotu – powrotu swojego stworzenia.
Jeśli do tej pory nie pojawiła się jeszcze okazja, by oddać Mu swoje życie, zrób to dzisiaj. Kiedy Jego uczynisz Panem, będziesz mieć pewność, że wszystko jest pod Bożą kontrolą. Że nic nie dzieje się bez Jego wiedzy i przyzwolenia. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, IMIĘ, możesz z pełną ufnością i odwagą wejść w dzisiejszy dzień, bo On go już zaplanował i chce cię zwycięsko przez niego przeprowadzić. Nie da ci więcej niż będziesz w stanie znieść, a wszystko obróci ku dobremu (zobacz: Rz 8,28). Możesz mu zaufać!

Pomódlmy się: „Panie, chcę szukać Twojej woli, Twojego prowadzenia dzisiejszego dnia. Nie chcę się martwić ani bać tego, co przede mną, bo wiem, że ty już o tym wiesz i podjąłeś odpowiednie działania. Pomóż mi z odwagą działać i przyjmować nawet to, co niekoniecznie mi się podoba, z ufnością, że Ty obrócisz to ku dobremu. W imieniu Jezusa, amen”.  

Dobrze, że jesteś

Powrót do archiwum...