Nie jest za późno

29 listopada 2017

Dzisiaj rozpocznijmy od przeczytania kilku wersetów z Biblii...
"Izajasz odpowiedział: Taki znak otrzymasz od Pana na dowód, że spełni On swoje Słowo: Czy cień ma się posunąć, czy cofnąć o 10 stopni? Hiskiasz na to: Łatwiej cieniowi posunąć się naprzód. Niech raczej cofnie się o dziesięć stopni. Wówczas prorok Izajasz zawołał do Pana i cofnął On cień z dziesięciu stopni schodów Achaza, które wcześniej były już zacienione." (2 Królewska 20,9-11)  

Niezwykły cud! Czas się cofnął ...
Niezależnie jaki jest twój projekt, twoje marzenie, nie pozwól by "czas" przeszkodził ci w jego realizacji. Nie jesteś ani za młody ani za stary... Nadal jest dobry czas na cud, czas by żyć niezwykłym życiem, które Bóg przygotował dla ciebie.  

Ciesz się ponieważ nie jest za późno na...
Marzenia
Nadzieję
By coś rozpocząć
Nowy początek
 

Powstań i zrób ten pierwszy krok... ustaw ten pierwszy kamień. Nie jest dla ciebie za późno. Kto cię powstrzyma? Kto powie, że to niemożliwe? Pan jest Tym, który panuje nad czasem, Tym który zmienia nawet najtrudniejszą sytuację. ON jest dawcą twojego życia i tylko On ma prawo je zakończyć. Bądź silny... Pan czasu i okoliczności jest po twojej stronie.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...