Nie jesteś sam

28 października 2020

„Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce, choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę Mu ufał” (Psalm 27,3). 

W 6 rozdziale 2 Księgi Królewskiej opisana jest historia, kiedy to syryjska armia otoczyła jedno z miast Izraela. W mieście przebywał wtedy prorok Elizeusz, a jego sługa był przerażony sytuacją. Elizeusz dodawał mu otuchy, mówiąc: „Nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił: „Panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy!”. I wtedy Pan tworzył oczy tego młodego człowieka i przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów” (2 Księga Królewska 6,16-17).

Jak można się nie bać, kiedy otacza cię armia wroga? Uświadamiając sobie, że ci, którzy są z tobą, są liczniejsi niż ci, którzy są przeciwko tobie! Modląc się, by Bóg otworzył twoje oczy, byś mógł zobaczyć, że jesteś otoczony Jego łaską i miłością. Mając świadomość, że nawet aniołowie Pana są w służbie tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie, jak mówi Biblia. To tobie usługują! (List do Hebrajczyków 1,14). 

Niech twoje serce się nie trwoży. Miej wiarę w Boga! Bądź pełny zaufania. Sam Jezus powiedział: „Kiedy usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, nie bójcie się” (Ewangelia Marka 13,7).  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...