Nie jesteś sam!

15 września 2017

Dziś po raz trzeci rozważamy Psalm 27. Wiersz 3 mówi o wojnie i wrogiej armii...  

"Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce, choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę Mu ufał." (Psalm 27,3)  

W Biblii, w 2 księdze Królewskiej, 6 rozdziale, opisana jest historia kiedy to syryjska armia otoczyła jedno z miast Izraela. W mieście przebywał wtedy prorok Elizeusz, a jego sługa był przerażony całą sytuacją. Elizeusz dodawał mu otuchy mówiąc, "Nie bój się bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił, "Panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy!" I wtedy Pan tworzył oczy tego młodego człowieka i ten przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów." (2 królewska 6,16-17)  

Jak można się nie bać kiedy otacza cię armia wroga? Uświadamiając sobie, że ci którzy są z tobą są liczniejsi niż ci, którzy są przeciwko tobie! Modląc się by Bóg otworzył twoje oczy byś mógł zobaczyć, że jesteś otoczony Jego łaską i miłością. Mając świadomość, że nawet aniołowie Pana są w służbie tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie, jak mówi Biblia,. To tobie usługują! (Hebrajczyków 1,14)  

Niech twoje serce się nie trwoży. Miej wiarę w Boga! Bądź pełny zaufania. Sam Jezus powiedział, "Kiedy usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych, nie bójcie się.." (Marek 13,7)  

Dziękuję, że żyjesz,

Powrót do archiwum...