Nie masz nic do zrobienia!

20 maja 2018

Nowe przymierze, które Jezus przyszedł ustanowić jest rzeczywiście niezwykłe!
Pewnie już wiesz, przyjacielu, że w Starym Testamencie, to człowiek miał zrobić wszystko co możliwe by zbliżyć się do Boga. Bóg miał wobec człowieka oczekiwania, które jak się okazało były niemożliwe do spełnienia: "NIE BĘDZIESZ kłamał; NIE BĘDZIESZ miał innych bogów obok Mnie; NIE BĘDZIESZ brał imienia Pana Boga twego nadaremnie; NIE BĘDZIESZ pożądał, itd.  

NIE BĘDZIESZ - przytłoczyło nas swoim ciężarem....  

Teraz jednak Jezus, zawierając nowe przymierze, wszystko już wypełnił. Bóg przeszedł od słów „ty, nie będziesz", wskazujących jak bardzo wszystko zależało od człowieka, do słowa „Ja,Jezus", dowodząc głębi Swojego oddania... "Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je... gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej". (Hebrajczyków 8,10 i 12)  

Zmienił się akcent... ciężar odpowiedzialności już nie spoczywa na nas, tak jak wcześniej. Wszystko spoczywa na Bogu, na Jezusie, który dokonał wszystkiego na krzyżu, aby to przymierze mogło stać się możliwe.  

Czy to nie wywołuje w tobie chęci do uwielbiania Boga? Wszystko opiera się na Nim!  

"Wszystko jest z Niego, przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała – na wieki. Amen."
List do Rzymian 11,36  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...