Nie poddawaj się!

14 lipca 2021

Wierzę, że Pan ma dzisiaj dla ciebie szczególne słowo zachęty, byś nie ustawał. Oto ono:
„Widzę twoje zniechęcenie i twoje łzy. Wiem, że czasami masz ochotę, by się poddać, bo wydaje ci się, że dłużej tego nie zniesiesz. Ale wiedz – bo to obiecałem w swoim Słowie – że nie dopuszczę, byś był doświadczany ponad twoje siły (zobacz: 1 List do Koryntian 10,13).

Dałem ci Ducha Świętego. Ducha mądrości, odwagi i siły.
Nie słuchaj głosu, który mówi ci, że wszystko skończone. Głosu, który ci szepce, że zostałeś sam i jesteś nic niewart.
Widzę cię i wołam po imieniu! Powstań. Popatrz w moje oczy. Jestem tu. Nadal siedzę na tronie. To ja panuję nad wszystkim. Ja jestem z tobą. Jestem tuż obok ciebie. Kocham cię. Oddaj Mi to, co cię przeraża i dręczy.
Pozwól Mi się podnieść. Pozwól Mi się ponieść.
Zaufaj Mi. Pouczę cię i pokażę ci drogę, którą masz iść (zobacz: Psalm 32,8).
Wytrwaj! Nie poddawaj się!”.  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...