Nie poddawaj się!

18 września 2018

Wierzę, że Pan ma dzisiaj dla ciebie szczególne słowo, słowo zachęty byś nie ustawał.  

Oto ono: "Widzę twoje zniechęcenie i twoje łzy. Wiem, że czasami masz ochotę by się poddać, bo wydaje ci się, że dłużej tego nie zniesiesz. Ale wiedz, bo to obiecałem w swoim Słowie, że nie dopuszczę byś był doświadczany ponad twoje siły". (zobacz 1 Koryntian 10,13)
Dałem ci Ducha Świętego. Ducha mądrości, odwagi i siły.
Nie słuchaj tego głosu, który mówi ci, że wszystko skończone. Głosu, który ci szepce, że zostałeś sam i jesteś nic nie wart.
Widzę cię. Widzę cię i wołam cię po imieniu!
Powstań. Popatrz w moje oczy. Jestem tu. Nadal siedzę na tronie. To ja panuję nad wszystkim. Ja jestem z tobą. Jestem tuż obok ciebie. Kocham cię.
Oddaj mi to, co cię przeraża i dręczy.
Pozwól mi się podnieść. Pozwól mi się ponieść.
Zaufaj mi. Pouczę cię i pokażę ci drogę, którą masz iść. (Psalm 32,8)
Wytrwaj! Nie poddawaj się!  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...