Nie powracaj do przeszłości

12 stycznia 2022Dzisiaj autorem rozważania "Cuda każdego dnia" jest Bogusia Król. Modlę się, by jej przemyślenia były dla Ciebie błogosławieństwem.

--

Nie wiem, jak to się dzieje, ale często uważamy, że dawne dni były lepsze od tych obecnych. Starzy ludzie na Śląsku Cieszyńskim często powtarzają: „Nie było jak za Franca Jozefa” (cesarz Franciszek Józef I).

Czy masz podobnie jak ja, że sentymentalnie wracasz pamięcią do tego, co minęło: do niezapomnianych przeżyć, wakacji, okresu zauroczenia, zakochania czy czasu, kiedy dzieci były małe? To wszystko są piękne wspomnienia, ale one nie powinny stać się paliwem naszego życia. Podobnie porażki, rozczarowania, zranienia i inne trudne wydarzenia również lepiej zostawić za sobą. Nie możemy i nie powinniśmy żyć przeszłością. Tęsknota za tym, co było dobre, czy rozpamiętywanie tego, co się wydarzyło, wyczerpuje naszą energię, prowadzi do złych emocji i zamyka nam drogę, by przyjąć nowe.
To tak, jakbyś jadąc samochodem, stale patrzył w lusterko wsteczne, nie widząc drogi przed sobą i tego wszystkiego, co być może mija cię bezpowrotnie.

Jest takie wspaniałe słowo w Księdze Izajasza, które radzi nam: „Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości! Oto czynię rzecz nową – już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu” (Iz 43,18-19).

Izrael żył w niewoli – pamięć o przeszłych zwycięstwach w niczym teraz nie pomagała – potrzebne było nowe działanie, nowy cud. Bóg nie potępiał ich za nieposłuszeństwo, odstępstwo, ale mówił do nich: „Daję wam szansę, by zacząć na nowo”.
Tak, nawet twoje wspaniałe przeżycia czy zwycięstwa, jakich doświadczyłeś z Bogiem, są za tobą, a ty musisz mieć gotowość, by stoczyć nową bitwę, zająć nowe terytorium Ziemi Obiecanej. Bóg chce ci stale okazywać nowe dowody swojej wielkiej mocy, miłości i łaski.

Zrób krok wiary, zaufaj Mu dzisiaj, a przekonasz się, że On jest nadal tak żywy, jak był dawniej, że panuje jak dawniej, że przygotował dla ciebie nowe błogosławieństwa!  

Dobrze, że jesteś!

Powrót do archiwum...