Nie pozwól by strach kontrolował twoje życie!

7 listopada 2021

Przez kolejnych kilka dni chciałbym porozmawiać z wami na temat strachu. Strach jest złym doradcą. Strach nas paraliżuje. Strach zniekształca rzeczywistość. Bóg chce, byś potrafił przezwyciężać wszystkie swoje obawy! Jezus powiedział „Nie bój się”.
Czym dokładnie jest strach? Można by zdefiniować go jako „poczucie niepokoju spowodowane obecnością lub wyobrażeniem realnego lub wyimaginowanego zagrożenia”.
Powstaje pytanie: co dzieje się kiedy strach przejmuje kontrolę nad twoim życiem? Kiedy uczucie lęku, obawa czy panika stają się tak silne, że uniemożliwiają ci normalne funkcjonowanie?

Skutki są następujące:
- Strach paraliżuje,
- Strach sieje wątpliwości,
- Strach niszczy Boże plany dla ciebie.
Strach jest niczym innym jak podstawową bronią używaną przez wroga, by cię nękać i powstrzymać w twoim chrześcijańskim rozwoju. Jezus jednak pokonał tego wroga! (zobacz Kolosan 2,15)
Biblia mówi, że otrzymałeś ducha mocy i miłości, i trzeźwego myślenia, a nie ducha bojaźliwości, tchórzostwa, czy lęku. (zobacz 2 Tymoteusza 1,7)

Ten duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia dany ci jest od Boga. Boga! Nie przez jakieś niedostępne bóstwo ale przez potężnego Stwórcę - Tego, który powróci jako zwycięzca!

Boża doskonała miłość ma moc zwyciężyć i usunąć strach z twojego serca. Jego miłość do ciebie unicestwia strach we wszystkich jego przejawach. Uchwyć się tej odwiecznej prawdy, o której czytamy w 1 liście Jana 4,18: „W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości”. Przyjmij to Słowo od Boga... to pokarm dla twojej wiary. Duch Boży stawia przed tobą wyzwania i prowadzi cię. On umożliwia ci pokonanie każdego muru i przedarcie się przez góry. (zobacz Psalm 18,30 i 2 Samuela 22,20)

Pomódlmy się razem, „Panie, wyznaję swoimi ustami, że Jesteś moim Panem i Zbawicielem. Wyznaję, że to, co powiedziałeś w Swoim Słowie jest prawdą! Otrzymałem ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia! Otrzymałem tego ducha od Ciebie. Przyznaję, że strach i wszystko, co do niego doprowadziło w moim życiu, jest teraz obdarte ze swojej władzy i okazuje się być bezsilne przed Tobą, ponieważ oddałem całe swoje życie Tobie, moje emocje, okoliczności... wszystko! Uwielbiam Twoje imię i dziękuję Ci za wolność jaką mi dajesz, by przezwyciężać ten strach! W imieniu Jezusa, amen!”  

Dziękuję, że żyjesz!

Powrót do archiwum...